Over ons

Knowledge House

Addition Knowledge House levert een belangrijke bijdrage aan kennisdeling in de financiële sector. Dit doen wij door middel van het organiseren van (online) seminars, cursussen en op maat gemaakte opleidingstrajecten. Dit zijn praktijkgerichte interactieve sessies over actuele onderwerpen.

THE ART OF SHARING KNOWLEDGE

Addition Knowledge House heeft haar eigen KYC opleidingstraject ontwikkeld. Bedoeld voor voor jonge talenten en iedereen met al enige inhoudelijke werkervaring

Samen met vakspecialisten heeft Addition Knowledge House een eigen KYC opleidingen ontwikkeld om niet alleen jong talent op te leiden tot startbekwame allround analisten, maar ook om iedereen met meer ambitie verdere specialisatie te bieden.
Het kennis -en vaardigheden niveau van de opleiding komt overeen met niveau 6 van het Nederlandse onderwijs kwalificatieraamwerk. Dat wil zeggen vergelijkbaar met HBO niveau.

ONZE KIJK OP KENNIS

Het delen van kennis is een sterke succesfactor voor iedere organisatie en de weg naar ontwikkeling en vooruitgang.

KYC/CDD BASISOPLEIDING

Onze opleiding onderscheidt zich door een intensief introductie-programma waarbij we uitgaan van competentiegericht en activerend leren. De beroepspraktijk vormt daarbij het vertrekpunt. De cursisten gaan actief tijdens de trainingen met praktische CDD vraagstukken aan de slag om zo de benodigde vakkennis en vaardigheden te verwerven. Op deze manier leren ze op navolgbare wijze, stapsgewijs een Wwft compliant onderzoek te verrichten en daar waar nodig stappen te ondernemen om een compleet beeld te krijgen.

KYC/CDD MEDIOR OPLEIDING

Onze medior-opleiding onderscheidt zich inhoudelijk van andere opleidingen door een samenhangend, praktijkgericht en gefocused onderwijsprogramma waarbij twee belangrijke klantsegmenten centraal staan; de zakelijke klant (MKB) en de vermogende particulier/DGA. Typerend voor onze didactische aanpak is ‘leren door doen’ om zo de benodigde competenties verder te ontwikkelen. De cursisten gaan tijdens de bijeenkomsten actief met verschillende opdrachten en cases aan de slag waarbij ze de opgedane kennis moeten toepassen. Door feedback op de gemaakte opdrachten en tussentijdse diagnostische toetsen is er goed zicht op de ontwikkeling van de cursist.