Back to Training

Opdracht: relatie volgens Wwft en SW

0% Complete
0/0 Steps
Quiz 1 of 0

Opdracht: relatie volgens Wwft en SW

Lees het artikel: Sanctieregelgeving en Wwft: same same, but different!  van de auteurs. Mr. T.J. Kodrzycki en mr. J.G. Geertsma en beantwoord vragen 1 en 2. 

In de Wwft geldt deze definitie van cliënt: 
Een cliënt is in artikel 1, eerste lid, Wwft gedefinieerd als een ‘natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of die een transactie laat uitvoeren’.