Hoofdstuk 1, Paragraaf 1
In uitvoering

§ 1 – Inleiding

Afhankelijk van de omvang van een onderneming en de rechtsvorm gelden verschillende externe financiële rapportageverplichtingen. Grote beursgenoteerde ondernemingen moeten een jaarverslag publiceren, dat tenminste bestaat uit het bestuursverslag, de jaarrekening en accountantsverklaring.  In de onderstaande figuur zie je de verschillende rapportages verder uitgewerkt.

Micro-en kleine rechtspersonen en hoeven geen uitgebreide financiële rapportages te maken zoals een grote beursgenoteerde onderneming. Een eenvoudige balans moet echter wel worden aangeleverd. De balans levert de KYC analist niet alleen inzicht op in de financiële gezondheid van de onderneming, De balans kan informatie onthullen over zakelijke relaties, zoals leningen van gelieerde ondernemingen of betrokkenheid bij joint ventures. Dit kan relevant zijn voor KYC-doeleinden, vooral als deze gelieerde ondernemingen zich in risicovolle jurisdicties bevinden of andere rode vlaggen hebben. Door regelmatige evaluatie van de balans kunnen financiële instellingen ongebruikelijke of verdachte transacties opmerken, zoals plotselinge grote stijgingen van schulden of activa zonder duidelijke zakelijke rechtvaardiging.